Wednesday, April 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူးႁွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

ဢၼ်ႁွင်ႉၾိုၵ်းသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၽူႈၸၢႆးၵူၺ်း လုၵ်ႈယိင်း ၸိူဝ်းတဵမ် 18 ပီၵေႃႈ ပႃး။ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇသေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၼမ်ႉဢႃယု 18-19 ပဵၼ်ၽွင်းၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈၼုင်ႈလႄႈလူဝ်ႇႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈလၢင်းမေးသိုၵ်းတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ်ႉပႃႉထူးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ – ၶၢဝ်ႇမႄႈၶူင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -

“ၼႂ်းပၢၼ်ၶၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ၸိူင်ႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈသိုၵ်းလေႃႇၼေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇလုၵ်ႈမေးသိုၵ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇယင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းလူး”- ၵူၼ်းပႃႉထူး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ် ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈထိုင်တီႈ ႁွင်ႉပႃးၼၢင်းယိင်းမႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ။ သင်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်လႆႈတႄႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ တႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ – ၵူၼ်းမိူင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉပႃႉထူး ႁၢမ်ႈဝႆႉလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ႁႂ်ႈယူႇႁိူၼ်းသေႁဵတ်းၵၢၼ်။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉသေ ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းတပ်ႉၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မႃးတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မွၵ်ႈ 1 လၵ်း၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်မုၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပႃႉထူး ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်းလိုပ်ႈသိုၵ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႃႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈတပ်ႉဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉပႃႉထူး။ ဝၢႆးမႃး မီးလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼမ်သေ ယဵၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

တီႈဝဵင်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႉထူးၼၼ်ႉမီပႃးႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းၶုၼ်သိုၵ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၊ တီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈဢွင်ႈတီႈၾိုၵ်းၵၢၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း