Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ2020 သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးႁင်းၵူၺ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး၊ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းႁင်းၵူၺ်း တီႈႁူင်းသဝ်း ၸီႇပိၼ်ႇဢႄႉယဵၵ်ႉတႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇတိၼ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇထႆး ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (TV) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢဝ်တီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် တႃႇတင်း 4 တီႈၼင်ႈ  ။   ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵိၼ်ၶၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူၺ်ႈ ပိူင်လူင် မၢတ်ႈတႃမၢႆမီႈ 10 - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img