Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇမွၼ်း

ပႃႇတီႇမွၼ်း NMSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ၼႆ့ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ယိုဝ်းတိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 7 ၶေႃႈ။ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  NMSP  ၼႆႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ ထိုင်မႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD...

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021 တေႃႇထိုင် 2025 ။ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NLD ၼႆႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇပဵင်း ပေႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈပီ...

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉ (ဢၼုယၢတ်ႈ)  တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႃႈ တိုၵ်ႉၶွင်ႉၶမ်ယူႇ 

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မွၼ်း (ပႃႇတီႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇမွၼ်း 2 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ) ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ 2018 ပီၵၢႆ ပုၼ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ / ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈလူင်းမႃးလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼၢႆႇၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img