Saturday, May 18, 2024

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉ (ဢၼုယၢတ်ႈ)  တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႃႈ တိုၵ်ႉၶွင်ႉၶမ်ယူႇ 

Must read

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မွၼ်း (ပႃႇတီႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇမွၼ်း 2 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ) ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ 2018 ပီၵၢႆ ပုၼ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ / ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈလူင်းမႃးလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by MNA - ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းမွၼ်းၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်
Photo by MNA – ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းမွၼ်းၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

ၼၢႆႇၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ယင်းပႆႇမီး ဢၼုယၢတ်ႈလူင်းမႃးၶႃႈ။ ၶဝ်ထတ်းၶႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးမီးလိၵ်ႈတီႈ SB ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ယွၼ်းပႃး ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ (ၸတူင်းလူင်း)၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ယွၼ်းမႃး ပိုၼ်းတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် 18 ၵေႃႉသေ ထတ်းထၢမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 

ဢၼ်ပႃႇတီႇမွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေၶိုၼ်းၵေႃႇတင်ႈဝႆႉပႃႇတီႇမႂ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ၼၼ်ႉယၢမ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ တင်ႈၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ ပႃႇတီႇမွၼ်း ဢၼ်တေတၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းမွၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆသေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းသေၸင်ႇတင်ႈၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ၼႆသေ ၶိုၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းမၢႆၾၢင်(မၢႆဢၼုယၢတ်ႈ)ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွၼ်းလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပျီႇထွင်ႇၸုၵွင်းၵဵဝ်းသွင်ႇပႃႇတီႇ) ဢၼ်ၼႃႇယၵဝ်ႇသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတူႇရသူၺ်ႇမၢၼ်း တင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/01/2019  သေ ဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ (မၢႆၾၢင်) တူၵ်းလူင်းမႃးၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/04/2019 ၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 

ၽူႈၸိသင်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း လၢႆလၢႆၸုမ်းသေ ထတ်းထွင်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈႁိုင်ၵႂႃႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈထတ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉတႄႉယူႇႁႃႉ ၊ ၸွင်ႇၶဝ်ယၢမ်ႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မႃးယူႇႁႃႉ- ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈတေယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေယဝ်ႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈၶေႃႈမုလ်းၶဝ်တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇလႄႈ ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈသင်တႄႉ။”- ဝႃႈၼႆ။

 

ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းမွၼ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ဢၼ်တၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းမွၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းၼပ်ႉသႅၼ်။ တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ။ တေလႆႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ USDP ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – MNA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း