Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ၽိုၵ်းသိုၵ်း

ဝဵင်းမိူင်းလႃး မႄးၼႃႈလိၼ် တီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ယိင်း/ ၸၢႆးတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 16 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢွင်ႈတီႈတႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႈ ၼႃးၵွင်းႁၢင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႃးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img