Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ

ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃး လူင်းမိူင်း၊ လွင်းသွမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 215 တူၼ်၊ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸုင်ႇ တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပီၼႆႉတႄႉ ၶႅၼ်းသေပီဢွၼ်ပီၵၢႆယူႇဢေႃႈ ၸၢင်ႈတူင်ႉၸၢင်ႈၼိုင်ႈမႃးၽွင်ႈ ။ ၶွင်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ပီၼႆႉတႄႉ တေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီၼႃႇၼေႃႈ။ ပေႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးလႄႇလႆႈ သုၵ်ႈတိၼ်သုၵ်ႈမိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ ။ ပီၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပူၵ်ႉသူပ်းပူၵ်ႉပၢၵ်ႇၵေႃႈ...

သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးတီႈပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ပွႆးဝၢႆး

ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း မိူင်းၵႅတ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၵိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပွႆး  ယၢႆႈၸဵမ်ၸဝ်ႉသေ ပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်းလႆႈ။ ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ လူႇတၢၼ်းၾႆးတဵၼ်း တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈပီၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်း 2 ၶိုၼ်း။ ၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 24  -25/10/2018  မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ် သိပ်းဢဵတ်း မူၼ်းလႄႈ လိူၼ်လွင်ႈၶမ်ႈ။ ၶိုၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း (ၶမ်ႈဝႃး) သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးလၢႆလၢႆၵမ်း တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးလႄႈၵျွင်းလူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img