Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပုမ်ႇၶဝ်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ၺႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃး လဵၼ်ႈပႃးၾႆးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။  ပဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 21/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃး။ ပဵၼ်ၼႃးႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပဝ်ႈလႄႈပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 4 လင် ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႈၶဝ်ပၢတ်ႇသေ ပုမ်ႇဝႆႉယင်းပႆႇမီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ပီၼႆႉ ၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇၵေႃႈသုင်။...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သွင်ပုမ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး၊ ဢဝ်ၾႆးမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး သုမ်းၶဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုတ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈလုင်းသၢင်ႇမွင်ႇ၊ ပႃႈပူး ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img