Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပုတ်ႉထၵယႃႇ

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်(59) ပီ တေတၢင်ႇပႃးထီးထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵယႃႇမိူင်းၽူင်း

 ပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းဝႆႈသႃ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီၼႆ့ တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1-6/12/2023   တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈတႄ့ၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ၵူႈပီယူႇ။  ၵူၺ်းၼႃႇ ပီၼႆ့ တေမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးယူႇၽွင်ႈ၊လွင်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ ပီၼႆ့ တေတၢင်ႇထီးပႃး ထၢတ်ႈၵွင်းမူးပုတ့်ထၵယႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆ့မႂ်ႇၼၼ့်သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img