Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်

ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႇလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 90 လင် (90 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022 ယူႇတီႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး၊ ၵေႃးပၵလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ   တၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႂၢင်ႈ(ပလွင်ႈလႄႈ လီးသူး) ပွၵ်ႉ 1 - ပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁႃတိၺွပ်းၵူၼ်းထႆးၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆးယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သမ်ႉၵႂႃႇတိၺႃးၵူၼ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသွၵ်ႈႁႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပလိၵ်ႈထႆး သေၸွႆႈ ၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းထႆးသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးမၢႆတႃႇတိၺွပ်းယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သမ်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်တႆး တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ  ၸေႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ယၢၼ်ႇၼၢႆႇထုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၵူၼ်းထႆး သၢမ်ၵေႃႉ  ဢၼ်ပႃး ၸိုဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img