Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်းၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/04/2024 ၼႆႉမႃး တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ထိုင်တီႈ ၶႃႁၵ်း

ၼုမ်ႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈၶႃႁၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2024 ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ဢႃယု 22 ပီ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ တီႈဝဵင်း ၵုင်းထဵပ်ႈသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလုပ်ႇတိၼ်ၸတ်ႉႁၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ႁိၼ်...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တီႈၼိုင်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း 30,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ဝတ်ႉထုငိုၼ်း တွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

Latest news

- Advertisement -spot_img