Wednesday, July 17, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တီႈၼိုင်ႈ

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း 30,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးဝႃႈၼႆ။

Photo ၸၢႆးဝၼ်း/ မွပ်ႈငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပႃႉထုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ဝတ်ႉထုငိုၼ်း တွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တႃႇငိုၼ်း 31,550 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုင်းႁပ်ႉဢဝ် တီႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပႃႉထုၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ် တီႈလွႆ သၢမ်သိပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈလူႇတၢၼ်းမိူဝ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသင်ဝႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ လူႇတၢၼ်းမႃးထႅင်ႈၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းပဵၼ်ၸုပ်ႈ ပဵၼ်ၸုပ်ႈ သေ လူႇတၢၼ်းမိူဝ်းထႅင်ႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် – ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2021 ၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း တီႈ လွႆသၢမ်သိပ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေယႃႉဝတ်ႉၵဝ်ႇသေ  ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇၼႆလႄႈ တင်ႈဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈ ၵမ်ႉ ထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လႆႈႁူမ်ႈတႃႇၼလူႇတၢၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇ ႁွမ်းတၢၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 099 237 6672, 065 451 8633 (မၢႆၾူၼ်းထႆး) လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း