Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈသူပ်းတဵင်း

ၽႂ်ဢမ်ႇၼႄဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ တပ်ႉပိဝ်ႇ ႁႃႇလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး

ၽႂ်ဢမ်ႇၼႄလႆႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိုဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်း ယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပၵ်းပႂ်ႉၼႃႈတပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း လၢင်းၶိူဝ်း - ႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈႁႄႉ...

ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇသွင်ၾင်ႇတႃႇသူပ်းတဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 20 ပီ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2020 ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း( တီႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ ၼမ်ႉတဵင်းၶွႆႈၵၼ်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸလွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img