Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈလူင်

ပူႇၵႄႇၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် သီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပူႇၵႄႇၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး တိုၵ်ႉႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်မႃး လႆႈလိူၼ်ပၢႆ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢႃယု တိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 30 ပီ။ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 260 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 100 ပၢႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႆႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img