Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တူင်ႇလၢဝ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉသုမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 လမ်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵေႇတု လႄႈ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသွင်လမ်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃးလႄႈ မၢၼ်ႇၵႃးပေႃးၸတ်ႉတႅၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၽူႈၸၢႆး  2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးသၢမ်   လႄႈ လုင်းလမ် ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၊ ၶႃၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2022 ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ။ လုင်းၸၢႆးသၢမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူႉတၢႆပႅတ်ႈ၊ လုင်းလမ်တႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ၊...

ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း

ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown ဢိူင်ႇဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img