Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ

သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဝႆႈၵွင်းမူးသိၼ်ထမ်းပေႃႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢမ်ႈ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈလူႇတၢၼ်း ဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းမႃး   UWSA သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသုတ်ႉဢိူမ်ႈ ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ထုင်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း

တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆတပ်ႉၵွင် သုတ်ႉဢိူမ်ႈၸူး တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇ ဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉထွၼ် တပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ  ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 212 ၊ ၶမယ 334...

Latest news

- Advertisement -spot_img