Thursday, May 30, 2024

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸႄႈမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်ႈၽွၼ်ႉ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 400 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ် ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းတၢၼ်ႈၶႆႈ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လူၺ်ႈၽွၼ်းလီၵၢၼ်လူလိၵ်ႈ။ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီသင်လၢႆလၢႆ တင်းမူတ်းတေမီး 10 ပိူင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ လူလိၵ်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်ၼမ်ၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈမႃးငိၼ်းထွမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လုင်းၾႃႉ၊ ပီႈၽူင်းၶွင်ႇ ၶဝ်လႄႈသင် ဢၼ်ႁဝ်းတၢၼ်ႈၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် တေမီး ၽွၼ်းလီတႃႇၶဝ်ယူႇ ပေႃးၶဝ်ႁပ်ႉတုင်းထွမ်ႇလႆႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းလႆႈလီလီၸိုင် ႁဝ်းယုမ်ႇ ယမ်ဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတႃႇၶဝ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ(ဢုပ်ႇၶႆႈ) တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵမ်းၼႆႉ မီး ၶူးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး လုင်းၸၢႆးၾႃႈ၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ/ ၽူႈထတ်း လိၵ်ႈ ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ်၊ ၶူးပူင်သွၼ်ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇလႄႈ ၸရေးမွၵ်ႇသဵဝ်ႈၶၢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃးပီမႂ်ႇတႆး၊ ၶူးပူင်သွၼ် ၸၢႆး ၽူင်းၶွင်ႇသမ်ႉ တၢၼ်ႈ ၶႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ်သမ်ႉ လူလိၵ်ႈ 10 ပိူင်လႄႈ ၸရေးမွၵ်ႇ သဵဝ်ႈၶၢဝ် သမ်ႉ တၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၵူၼ်းႁဝ်း ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးၽူႈတေပဵၼ်မေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ 138 ၵေႃႉ။ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 05-21/11/2017 ဝႃႈၼႆ။

Photo: Nang San San Aye

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း