Thursday, May 30, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႉတိုၼ်ႇ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈလၼ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈတီႈမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊၼၼ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၸေယ သီရိ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ ဝၼ်းၶမ်ႈလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ်ႉၵဵမ်း(Game) လၼ်ႇၵွင်ႈပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်၊ ပၢင်ပွႆးၵေႃႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈယၢႆႈဝၢႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅဝ်းၸတ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းယူႉ မႃးယိုတ်းႁၢၼ်ႉၵဵမ်း (Game) ဝၢႆးၼၼ်ႉ လၼ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း၊ ႁႄႉထတ်းၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃး၊ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပွႆးၵိုၼ်းလႄႈ ဢဝ်ပွႆးတိုၼ်ႇၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉႁႄႉထတ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၺႃးဢဝ်ၾူၼ်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။
သိုၵ်းၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးသေတႃႉ၊ မႃးလၼ်ႇၵွင်ႈၶၢဝ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈလီမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ၊ ပၢင်ပွႆးတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းသွင်ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 18 တင်း 19 ဢမ်ႇတၼ်းယူႇသေ သၢၼ်ႈဝၢႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း