Saturday, May 25, 2024

RCSS/SSA တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး ၵဵင်းတုင်-တူၼ်ႈတီး၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသင်၊ ဢၼ်တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢၼ်ႁႃပၼ်ႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉတႅၵ်ႇၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃးတူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်တႃႇသေႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၽႂ်တႄႉတႄႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး- ၽူႈတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉတႅၵ်ႇမွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ ပဵၼ်တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉပႃမၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်လူင်းၵႂႃႇတၢင်းၸၢၼ်း၊ ပေႃးၵႂႃႇတၢင်းၵႃလီႉတႄႉလႆႈယူႇ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉတႄႉယူႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈထၢမ်ၵႂႃႇထၢမ်မႃးသမ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢႆႇ RCSS ပဵၼ်ၵူၼ်းယိုဝ်း၊ ၾၢႆႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းဢမ်ႇႁူႉ”-ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေ RCSS/SSA ယင်းမီးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ SSS ဢၼ်မႁႃႇၵျႃႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇၵုၼ်ႁဵင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်တႄႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၾၢႆႇ RCSS တႄႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁပ်ႉၾူၼ်ႊ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းပၼ်လွင်ႈၼႆႉ။

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉ 569 ၵဵင်းတွင်း တင်း 296 ႁူဝ်တၢင်ႉ ဢၼ်ပၵ်းတီႈတႃႈၵေႃႈ။ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈသေ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်တႅပ်းမႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ တေႃႉတၢင်ႇဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း