Saturday, June 22, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထိုင် Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း

Must read

ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈမူႇၸေႊ။

- Subscription -

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမေႃတႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း၊ ပၢင်ပွႆးၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18-20/11/2017။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းလႆႈ မွပ်ႈ ယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶဝ် မူႇၸေႊ တေတူၺ်း 3 ဢၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈတူင်ႉ ၼိုင်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၽူႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမွပ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း။ ၼႂ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇ ၾႃႉၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၶမ်းၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃး” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉမႃး တင်းမူတ်းမီး 6 ၵေႃႉ။ ပီတႆး 2095 ၼီႈ ပဵၼ်ၸၢႆးမၢဝ်းၶမ်း မူႇၸေႊ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်းတႅမ်ႈၵႂၢမ်း။ 2096 လုင်းတၢင်းၵေး တူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇပၢႆးလိၵ်ႈလၢႆး။ 2097 သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တႃႈၵုင်ႈ ပၢႆးလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပၢႆးပိုၼ်း။ 2098 လုင်းသိူဝ်ႁူမ်ႇမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ 2107 ၶူးမေႃလူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ (ၼမ်ႉတူႈ) ဝဵင်းႁၢႆးလူင် တႃႈၵုင်ႈ ပၢႆးလိၵ်ႈ လၢႆး။ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ 2112 ၼီႈသမ်ႉ ၶူးမေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 သမ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပႃးထႅင်ႈ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃမွၵ်ႇၵူႇသွႆႈ ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း