Monday, June 17, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO တင်း SYY  ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်း TNLA  ႁႂ်ႈပွႆႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း  ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ  ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO တင်း SYY  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်း TNLA ပွႆႇပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Organization တင်း မူႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ Shan Youth Yangon ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၼၢင်း မူဝ်ႁွမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၊  တုၵ်း ယွၼ်း  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးထႅင်ႈ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး၊ တေၸင်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈပႅင်းၸင်းတေႃႇၵၼ်လႄႈပဵၼ်လွင်ႈလီမႆႈၸႂ်ၸွမ်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 28/08/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇတူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ် တူဝ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် တီႈႁိူၼ်း (ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၶၢႆၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း – ႁၢၼ်ႉၼွင်မၢဝ်း) မၼ်းၼၢင်းသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ် TNLA တႃႇႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၶိုၼ်းသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသင်။

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မေး ၸၢႆးသေႃးသူၺ်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဝႆႉ 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈပီ 2016 သိုၵ်းလွႆ TNLA မႃးၶၢၼ်းငိုၼ်း လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ 3 သႅၼ်၊ ပီ 2017 လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ 11 သဵၼ်။ ၽွင်းသိုၵ်းလွႆ TNLA မႃးၵဵပ်းငိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၼၼ်ႉ သမ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း တၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆ ၼႄးၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၾၢႆႇၼၢင်းမူဝ် ႁွမ်တႄႉ ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ႁၢၵ်ႉသၢႆၸႂ်လိူဝ် ငိုၼ်း 11 သႅၼ် ဢိူဝ်ႈ ၼႆသေ တႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆ ဢမ်ႇထွမ်ႇ၊ ႁိုင်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးတီႉဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း