Monday, July 15, 2024

တႆးယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢၢၼ်းလူင်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆးၵဵင်းမႆႇၵႃးပိၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၺႃးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵင်းမႆႇ – မိူင်းၾၢင် ၽွင်းၵႂႃႇၵဵပ်းလမ်းယႆးတီႈမႄႈတႅင်  ၵဵင်းမႆႇ – မၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ။

Photo by – Thairath

ဝၼ်းတီႈ 06/08/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:30 ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် 18 ၵေႃႉ လုၵ်ႉၼွင်ဢုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း  လၢဝ် တေၵႂႃႇၵဵပ်းလမ်းယႆး တီႈမႄႈတႅင် – ၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ – မိူင်းၾၢင် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း 6 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉမီး ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၵၼ်ႇၼႃႉ ဢႃယု 42 ပီ၊ ၼၢင်းလူႇ လုင်းသေႃး ဢႃယု 50ပီ၊ ၼၢင်းပီး ဢႃယု 39 ပီ၊ ၼၢင်းပၢင်ႇ လုင်းသူၺ်ႇ 45 ပီ၊ ၸၢႆးၸႃႇလိင်ႇ ၸိင်ႇတႃႇ 39 ပီ၊ ၸၢႆးမူးလိင်ႇ လုင်း  ဢွင်ႇ 22 ပီ၊ ၸၢႆးဢၢမ်း 22 ပီ၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇ၊ ၼၢင်းဢူႉ၊ ၼၢင်းငိုၼ်း ၊ ၸၢႆးပရႃႊၸၵ်ႇ၊ ၼၢင်းၵူႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸၢႆးလိင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈ 18 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုၵ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆးတၢင်းမႄႈတႅင် မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈၵႃးမႃးယူႇၼၼ်ႉ ၵႃးဢၼ်ၶပ်းမႃးတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ် ၽိုတ်ႉႁေႃႈၶၢမ်ႈၵၼ်တေႃႇၼႃႈႁဝ်းမႃး ၶႃႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်သေ ႁၵ်းႁူဝ်ၵႃးၶဝ်ႈၾင်ႇတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈပိၼ်ႈ ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းလၢဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ (ပႃႇငႄႉ) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း