Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈသီႇပေႃႉ 100 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 120 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈၼႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 03/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ဢွၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼိမ်သဝ်းမႃးၽွင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵၼ်မူတ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၽူဝ်းတေႃႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉလၢႆဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႉၸဝ်ႉမိူဝ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈၶႂ်ႈမိူဝ်းလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃးဢေႃႈ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလီၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 20 ၵေႃႉ ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼင်ႇၵၼ်။ တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပွၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS သိုၵ်း SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင်သေ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵူဝ်ဢမ်ႇ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ/ပူၼ်ႉၼႆသေ ၸင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 01/08/ 2018 ယၢမ်းၵၢင် ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇပၢင်လူင်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 24 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉတူႈ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် တင်းမူတ်း မီး 8 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသီႇလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶႄႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ် လႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်သပေႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း