Tuesday, June 18, 2024

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် တႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉလုမ်းသၢႆလူမ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 30/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႃႇမိၼ်းၼၢႆႇ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈသေ တႅင်းသႂ်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းသၢႆလူမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတႅင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တင်း ဢူးၵျေႃႇသႂႃႇဝိၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵေႃႉဢၼ်တႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈမ ပဵၼ်မၢၼ်ႈတင်း မိူင်းရၶႅင်ႇ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယၢမ်ႈႁႅမ်ၵူၼ်းသေတူၵ်းၶွၵ်ႈ ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်းလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းတူၵ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးတႅင်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈ။ မၼ်းယၢမ်ႈတူၵ်း ၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ 2 ပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸေႃႇမိၼ်းၼၢႆႇ ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတႅင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇယႃတီႈမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB – ကိုလွှမ်း ၀သာန်မိုး

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း