Monday, June 17, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ် ငိုၼ်း 19,620 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ တီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 17/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိုဝ်ႈၵျူင်းလီၶမ်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႈၺႃးတီႉၸွမ်း။ တီႉလႆႈ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ – တႃႈမူဝ်းငႄး (တႃႈမိူင်းငႄး) ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 218 ထူင်(ၼမ်ႉၼၵ်း 218 ၵီႊလူဝ်ႊ) ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ ႁိမ်းယွမ်ႇ 5 ပွၵ်ႈ 12 တီႈႁိူၼ်း လၢဝ်ႇၽိင်း(ႁွင်ႉ) သူဝ်းၼၢႆႇလ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ18 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊ ဢဝ်လိူင်ႈလဝ်း လၢဝ်ႇၽိင်း ဢႃယု 22 ပီလႄႈ ၵျူင်းလီၶမ်း ဢႃယု 25 ပီ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း