Thursday, July 18, 2024

ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

Must read

ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း မေႃၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တင်း ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈ သိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20-21/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း တေႃႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း 2 ၶိုၼ်း။ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆးမၢဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းပီႈၼွင်ႉ တႆး ၵဵင်းမႆႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၼႆၵေႃႈဝႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပီႈသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ငိုၼ်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈပွႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈလွႆႉဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမႃးႁၵ်းဢွၵ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵမ်ႈၽွင်ႈ သေ ငိုၼ်းဢၼ်လိူဝ်တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပီႈသၢႆမၢဝ်း မူတ်းမူတ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ပေႃးတေမီးသုၼ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပီႈသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈပႃး”ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းၼႆႉ တေမီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မႃးလဝ်ႇ မူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် “မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် (ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလူင်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း)၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း၊                      ၸၢႆးတႃႇဢူး(ၸိူင်းလႅဝ်း)၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း(ၸိူင်းလႅဝ်း)၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း(ၸိူင်းလႅဝ်း)၊ ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ်(ၸိူင်းလႅဝ်း)၊ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းလႄႈ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းႁႆႇတိုင်ႈပၼ်တႄႉ ပဵၼ်ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ၸၢႆးတႃႇဢူး၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း၊ ၸၢႆးသိူဝ်မႂ်ႇ၊ ၸၢႆးယုမ်ႉ လိူၼ်လႄႈ ၸၢႆးသိုဝ်ႉ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေတေတွႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း