Monday, July 15, 2024

ပေႃႈလုၵ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ ဢီးပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတၢႆ

Must read

2 ပေႃႈလုၵ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢီးပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူပ်းလဝ်း လုင်းလေႇဝိတ်ႉ တင်း လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢႃယု 32 ပီ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ ဢီးပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၵ်းႁိူၼ်း တၢင်းသုင် 5 ထတ်း(ပေႇ) တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းလဝ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆး တင်း ပေႃႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၶဝ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်လိူင်ႈသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈသမ်ႉ တေဢဝ်မိတ်ႈၾၼ်း သႂ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသမ်ႉ ၼႅတ်ႈၶႄတူဝ်သေ ဢီးမႅၼ်ႈပေႃႈမၼ်းတူၵ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းလေႇဝိတ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်တူဝ် တၢင်ႇလူတ်ႉ တေၵႂႃႇယူတ်းယႃ။ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလေႇဝိတ်ႉသေ ပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊ ဢဝ်လိူင်ႈလဝ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း