Saturday, June 22, 2024

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ယႅၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ် 2 ၸုမ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း တီႈႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ႁူမ်ႈယဵၼ်ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ(ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ) ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်း FPNCC လၢတ်ႈဝႃႈ “ လၢတ်ႈသမ်ႉႁွႆးၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်လူင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉၺႃးယိုဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ လႆႈယၢပ်ႇ။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ တၵ်းတေလႆႈ ႁတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ႁူပ်ႉၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA လႄႈ ၸုမ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်ႁူပ်ႉၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတဢၢင်း TNLA၊ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႃႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတေလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶပ်းၶိုင်လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႃးၸဵမ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ် 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇသေ ဝၢႆးဝၼ်း ႁူပ်ႉၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12 တေႁူပ်ႉတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ဝၼ်းတီႈ 13 တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း