Tuesday, June 18, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 6 လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 6,405 မဵတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 6,405,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပၢႆႁႃႈႁဵင်ပျႃး) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၼႃႇလေႃး ဢႃယု 35 ပီ တီႈပွၵ်ႉသေးတၢၼ်း(ဈေးတန်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မႃးၶၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ။ မၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးတီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး တၢင်းပွတ်းၵဵင်းတုင် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 15 သႅၼ်ပျႃးသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆၶိုၼ်း”ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် မၼႃႇလေႃး ဢႃယု 35 ပီယဝ်ႉ သိုပ်ႇထတ်းထၢမ်ထႅင်ႈ၊ ႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ သိုပ်ႇတီႉၺွပ်း မၼႃႇတေး ဢႃယု 30 ပီ တင်း မၼႃႇပူဝ်း ဢႃယု 37 ပီ လႆႈယႃႈမႃႉထႅင်ႈ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ 6,405 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊ ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – Myanmaalinn

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း