Wednesday, April 24, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ 20 ပၢႆ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပၼ်ၸူးမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း- မႄႈသၢႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉသူင်ႇပွၵ်ႈပဵၼ်တႆးၵမ်ႈၼမ် ၸၢႆး 15 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၵၼ်၊ မၢင်ၸိူဝ်း ဝတ်းဝႂ်မူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ငူပ်ႉၺီႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်၊ မၢင်ၵေႃႉ ဝႂ်ၶဝ်မူတ်းဢႃ ယု၊ မၢင်ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝႂ်လႄႈ တင်းၼွၵ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် 25 ၵေႃႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်း ၵဵင်းမႆႇ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် 25 ၵေႃႉ ဢၼ်သူင်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းပွၼ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵေႃႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင် ၶဝ်တေဢဝ် မႃးထွၵ်ႇလူင်းၵႃးတီႈတႃႈၼမ်ႉ မႄႈသၢႆ။ လင်ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်း မိူင်းထႆး လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်သေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး သင်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၸိုင် ႁႂ်ႈမႃးမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2018 မႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB – ရွှေတြိဂံဒေသသတင်းလွှာ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း