Wednesday, April 17, 2024

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်း 1 ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇဝူဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လူတ်ႉၵႃးမုင်ႈၼႃႈၸူးသီႇပေႃႉ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၵုမ်းဝူဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ၸီဝိတ်ႉတတႃႇၼ) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃး တင်း ၵူၼ်းၵုမ်းဝူဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃၶဝ်တင်းသွင်။ မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃး လႆႈမႆႈၸႂ် သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းထိူၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ တၢင်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ႁၼ်ၸိုင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ်။ လင်ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၵေႃႈလၵ်ႉလွမ်ပႂ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉတေႃႉဝူဝ်းသူင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး တင်း သီႇပေႃႉၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ပႂ်ႉယိုဝ်းၼၼ်ႉသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်း သီႇပေႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇ။ ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈယိုဝ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈယိုဝ်း။ တေလႆႈဝႃႈ လီမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သၢႆၸႂ် ၸဝ်ႈၵႃးယူႇတႃႇသေႇ”ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၺႃးယိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၼွၵ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း