Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ သူႇၶုမ်ဝိတ့် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၢၼ်မႂ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး တင်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်မေႃ ၵႂၢမ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ယၢမ်ႈႁွင်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း/ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလူင်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ဢွၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းမေႃၵႂၢမ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇလႆႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ တေဢဝ်ၸွႆႈ လွင်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ တေမီးမေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ တင်းၼမ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ ထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်သႅင်၊ ၸၢႆးဢွၼ်လိုၼ်းၶိူဝ်း၊ ဢူးလၢႆး၊ ၸၢႆးၶုၼ်သိူဝ်၊ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း၊ ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်း၊ ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း၊ လၢဝ်လၢဝ်၊ ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း၊ ယိင်းယိင်းၶိူဝ်း၊ လၢဝ်ၼုမ်ႇႁွမ်၊ ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ်၊ ၸၢႆးဢွၼ်မၢဝ်းလႄႈ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင် ၵၢင်လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁွင်ႉ တေႁွင်ႉတင်းသွင်ၽႃသႃ တႆးတင်း မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႂ်သေ လႆႈၶဝ်ႈၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ ဝဵင်းလူင်မိူင်း ၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း