Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇၶမ်း ထႅင်ႈ 60 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပွႆႇၵႂႃႇတၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းထႅင်ႈ 61 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ၵႂႃႇပွႆႇတၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၺွပ်းၵူၼ်းၶီႈယႃႈ မႃးထွၵ်ႇတၢင်း ပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉထႅင်ႈဢေႃႈ တင်းမူတ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 61 ၵေႃႉၶႃႈ။ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉတိၼ် ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ (ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶဝ်သေ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉပေႃႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်း တီႈယူႇၶဝ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉၶူဝ်ယဝ်ႉသေ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶီႈယႃႈၶဝ် လႆႈၸုင်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉပေႃႈ ၼိုင်ႈၵမ်း 5-6 ၵေႃႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လွပ်ႈၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တၢင်ႇမႃးၼိူဝ်ၵႃး တၢင်ႇသၢႆး လမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးပွႆႇဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ –  ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မႃးၸွမ်းသူင်ႇသမ်ႉ မီး 4 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉပေႃႈ
ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉပေႃႈ

“ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇထွၵ်ႇလူင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉသိုၵ်းတႆး SSPP ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းၶီႈယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၼမ်ႉၶမ်းလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈ မူႇ ၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ဝႆႉ။ ၵူၼ်းၶီႇယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၶူးဝဵင်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉဢေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်း သူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႉမႃးသူင်ႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 160 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇမႃးၼိူဝ်ၵႃး တၢင်ႇသၢႆး 2 လမ်း မႃးပွႆႇလူင်း တီႈဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် လမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်မႃးပွႆႇလူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လိုပ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼမ်ႉပေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း