Saturday, July 13, 2024

မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းရၶႅင်ႇ

Must read

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် တေတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်လၢတ်ႈ။

Obaidual Quader ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈ – ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼႆၸိုင် တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇတေတုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႇၵၢင်ႇ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) ၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ဢဝ်လၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈဝႆႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်သေ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း