Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

Must read

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းလႆႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉမႃးၼမ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းသူင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵမ်းၵုမ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမိူဝ်းပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸမ်ၵၢတ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး
ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းဢေႃႈ  ယွၼ်ႉၶဝ်မႃးပိုတ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸမ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉၸွမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ တီႈမိူင်းပႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃမႃးပိုတ်ႇၵူၺ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းလွင်းသုမ်းၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ဢဝ်သူၼ်ဢဝ်ၼႃး ၵႂႃႇၵမ်ႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ မိူၼ် ၼင်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉၵေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းလွင်းသုမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 7 မိုၼ်ႇ ၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢႆသူၼ်ၶၢႆၼႃး၊ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၵေႃႈမီး” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး
ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး

ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉ ၸွမ်းၼမ်မႃးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်လွင်းၼႆႉ ဝႆးဝႆး ဝႃႈ ၼႆ။

“ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ၵုမ်းလႆႈသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈ ပွႆးတၢင်ႇၽီ(ႁိုဝ်) ပွႆးၼပ်ႉယမ်လုၵ်ႈလိူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ပိၵ်ႉပၢင်လွင်းသေ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ် ပိုတ်ႇမႃးၼႆႉ တီႈၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး
ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တေႃႇလဵၼ်ႈၵၼ်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ထီႇ 36 တူဝ် (36 မိူင်းလူင်)၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၊ ၽၢႆႉၶိဝ်းလႄႈ တႅမ်ႇသီႇတႅမ်ႇႁႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးလဵၼ်ႈ ၼမ်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဢိူင်ႇၵွင်းဢၢႆႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းပႃးလႄႈ ဢိူင်ႇမွၵ်ႇၸလီႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီး 22 ဝၢၼ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း