Wednesday, July 17, 2024

ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

Must read

ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း (မွၼ်းမွၼ်း) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း (မွၼ်းမွၼ်း) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉၼိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတေမီး 5 ၵေႃႉ။ တႃႇ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း (မွၼ်းမွၼ်း) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼူဝ်းၵႃးသေ ပႂ်ႉဝႆႉတီႈၵႃး။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တၼ်းသွၵ်ႈတဝ်ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပၢႆ။ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလုၵ်ႈပႂ်ႉလႄႈဢေႇဢွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ႁၼ်ၵႃးလုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉမႃးသေ ၶဝ်ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေသွၵ်ႈတဝ်ၽႅဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် ၸၼ်ႉၼိူဝ်ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း ၺႃးၸူၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း (မွၼ်းမွၼ်း) ပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးမူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ – ၶႄႇ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။  

“တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ ပေႃးၵႂႃႇတိူင်ႇတီႈပလိၵ်ႈ(ယေး) ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈ ၶဝ်ပၢႆၵူဝ်သေၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယူႇၵိၼ်ၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးတေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁွႆႈၶူဝ်းငိုၼ်း/ ၶမ်း ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်လီ (ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆး) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇလီတိုဝ်းၶႃႈ။ ၵူဝ်ၺႃးၸူၼ်လိပ်းၸူၼ်လႅင် ၸွမ်းတၢင်းၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ တီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်မႃးလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း တီႈၵွင်း 45 ပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႃႈၵႃးပိၵ်ႉႁူဝ်ႁၢင်သေ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ မီးမႃးသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်း ယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဝၼ်းတီႈ 02/06/2024 ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် လုင်းၵျေႃႇ ၼၢႆႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပီ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပဵင်း) တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ၶႄႇ 1,500,000 ယႂၼ်ႊ ၵႂႃႇလႅၵ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း