Wednesday, July 17, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေဢဝ် ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁႂ်ႈလႆႈ

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သုမ်းပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ တၵ်းတေဢဝ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵူႈလွၵ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဝႃႈ – မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇပၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈဝႆႉလႄႈ လႆႈပွႆႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆသေတႃႉ တႃႇတေၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃး ၾၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈလၢႆးတၢင်းၼႆ –  လႅင်ႇ ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼေႇပျီႇတေႃႇၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ႁၢႆႊၵျိၼ်ႊ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင် ဢုပ်ႉငီႉပၼ်ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း၊ ႁႅင်းၶိူင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း၊ ၶိူင်ႈတရူၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးထပ်း ၵၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သီႇပေႃႉ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မူႇၸေႊလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း