Wednesday, July 17, 2024

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

Must read

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင် ယႃႉပႃႇတီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်းသေ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဢဝ်လိူင်ႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆဝႆႉ ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပႃႇတီႇထတ်းသၢင်မၢႆမီႈ ပၵ်းပိူင်လွင်ႈႁေႃၶမ်းထႆးၼႆသေ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ယႃႉပႃႇတီႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆသေ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၽွင်းလူင်းႁူၺ်းသူၼ်းႁႃသဵင် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ – ပေႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တေၶတ်းၸႂ်ယႃႉပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထတ်းသၢင် ႁေႃၶမ်းၸဝ်ႈ – ၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တီႈၼင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။  

ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပေႃႇလသီႇ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆၵေႃႈ ၺႃးတီႉဢမ်ႇယွမ်ႉ 250 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၊ ၽူႈၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 115 ၼႆႉၸိုင် တေထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီထိုင် 15 ပီ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽိတ်းမႅၼ်ႈၶေႃႈၼႆႉသေလႄႈ  လိုၼ်းသုတ်းထုၵ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈႁႂ်ႈလုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ယႃႉပႃႇတီႇပႅတ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။ 

လွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႈၵႆ ၽိထႃး လိမ်ႉၵျရိူၼ်ႊရတ်ႉ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လုမ်းတြႃး ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇသင်ႇယႃႉပႃႇတီႇ၊ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်မႃးၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းလူင်ႈၼႃႈသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇလႆႈ – တွပ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၾၢႆႇလုမ်းတြႃးၶႂ်ႈလႆႈ ပႆႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉႁႃယွၼ်း ၶေႃႈမုလ်းဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။  လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႈ တေသုတ်ႉၶၢႆႉယိုတ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ တေထတ်းထွင် လွင်ႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ၊ လွင်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းလႄႈ လွင်ႈတႃႇပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်သၽႃးၶိုၼ်း – ၶၢဝ်ႇထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း