Wednesday, July 17, 2024

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်း ၽၢၼ်ၵိၼ်းႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ

Must read

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၽၢၼ်ၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်မႃး ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလီ သုၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႃဝႆႉၵွၼ်ႇၼႃႈ 6 ပီ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၽၢၼ်ၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁၢႆႉၸႃႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီး။ လိုၼ်းသုတ်းသမ်ႉ ငိုၼ်းၽိူဝ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်။

တင်ႈတႄႇ ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မႃးၵေႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶတ်းၸႂ်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူမ်ႉလႅဝ်လူႉပင်းသေ ပႃးဢဝ်ၵူၼ်းတင်း ၸိုင်ႈမိူင်း လူင်းႁူၺ်ႈလူင်းႁဵဝ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ – ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း