Saturday, July 13, 2024

NUG ဝႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း တီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈဝဵင်းလႄႈ ၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။

မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်းလႄႈ ၸႄႈၵႅင်း ပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆ – ဢူးယီႇမုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သူင်ႇလိၵ်ႈ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း PDF မၵူၺ်း ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ယိုတ်းလႆႈၼႃႈတီႈဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈထူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ၊ ၸၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆ – ဢူးမွင်ႇမွင်ႇသူၺ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ NUG ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယႂ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇ လၢမ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈသေ တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းထႅင်ႈ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉပဵင်းလၢႆလၢႆတီႈသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈပွႆႇၼႃႈတီႈထွႆဢွၵ်ႇ ၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။

တႃႇတေထူဝ်းသိုၵ်း တီႈထုင်ႉပဵင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ထၢတ်ႈၸႂ် မီးတဵမ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၼႆ ၽွင်းလူင် ဢူးယီႇမုၼ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း