Saturday, July 13, 2024

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ

Must read

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ ၸုမ်းၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလူႉၵွႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 8 မိုၼ်ႇလင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ 2,400 ပၢႆ ၊ ႁူဝ်းသဝ်းသႃႇသၼႃႇ လူႉၵွႆ 187 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း 100 ပၢႆလႄႈ ႁူင်းယႃ 39 လင် လူႉၵွႆ ၸွမ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉတၢႆမွၵ်ႈ 1,300 ၼႆ – ၸုမ်း Data for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း