Saturday, June 22, 2024

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် သူင်ႇတူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 130 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် သူင်ႇမႃးၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 130 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ UNB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်သေ လႆႈသူင်ႇၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ 134 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် 45 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။

ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် လႆႈယႅၵ်ႈသေသူင်ႇမႃးၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း 752 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ – ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် 218 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ၵေႃႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း