Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း 500 ပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် KNDF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် 500 ပၢႆ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1111 လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသုမ်းၼႃႈတီႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်မႃးတီႈတၢင်းၽႄ ဝဵင်းလွႆၶေႃတင်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယႅၵ်ႈသၢႆသိုၵ်းသေ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ၊ ၽွင်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ လၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (တၵသ) ဝႆႉသေ တပ်ႉၵွင် ၾၢႆႇပႆတိၼ် မီး 4 တပ်ႉၵွင်၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် မီး 2 တပ်ႉၵွင်၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 12 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1111 သေ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈၼႃႈတီႈႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ တင်းၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼႆႉ မီးဝႆႉဢမ်ႇယွမ်း 2,000 ၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်မႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈတရူၼ်းဝႆ့ၼႆ – ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – Myanmar  now

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း