Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 15 သႅၼ်ယႂၼ်ႊသေ လႅၵ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး

Must read

လုင်းၵျေႃႇၼၢႆႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပဵင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,500,000 ယႂၼ်ႊသေ ထုတ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 06/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း လုင်းၵျေႃႇၼၢႆႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ထိုင်တီႈၵူၼ်းႁိူၼ်းပေႃးလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,500,000 ယႂၼ်ႊ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 877,500,000 ပျႃး) လႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇမႃး တီႈလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် လႆႈၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ် ဢွၵ်ႇမႃး တီႈလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ် မႃးပွႆႇတူဝ်လုင်းၵျေႃႇၼၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၸူႉ မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊလႄႈ မၢၼ်ႈၶူဝ်သွင်။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ မီးပျီႇတူႉၸိတ်ႉတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉဝႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်ႈဝႃႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်း ၵႂႃႇလႅၵ်ႈတူဝ် လုင်းၵျေႃႇၼၢႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈမႃးပွႆႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး တီႈႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ တီႈလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇဝႆႉ။ တီႈတၢင်းၸူႉ မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇဝႆႉ ပေႃးၼႅၼ်ႈၼႃသေဢမ်ႇၵႃး ၵႆႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းယူႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

လုင်းၵျေႃႇၼၢႆႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပီၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵႃႉၶၢႆရူတ်ႇၵႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပဵင်း ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း