Saturday, June 22, 2024

ရူတ်ႉၵႃး ပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈမၢဝ်ႇပၢင်လွင်း ၵႂႃႇယွၼ်းမၼ်ႈ ၸဝ်ႈသၢဝ် တီႈႁူဝ်ပူင်း တူၵ်းႁူၺ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

Must read

ပီႈၼွင့်ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၽွင်းၵႂႃႇယွၼ်းမၼ်ႈ ၸဝ်ႈသၢဝ် တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃး ပဵၼ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁူၺ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 21/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇတၽျေႇ (ပင်တဖြေ) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸူဝ်းပႃးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၽွင်းၵႂႃႇယွၼ်းမၼ်ႈ ၸဝ်ႈသၢဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ တၢင်းၽႄ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ မႄးၼႄႇတွင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉ ၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးတူၵ်းႁူၺ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း 19 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ၊ ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ လူႉ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူးၶျဵင်ႇ ၊ ၼၢင်းယွင်း ၊ မူႇဝိၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇၵျီႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇတၽျေႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢႆးလၢၼ် 2 ၵေႃႉ ၽွင်းႁေႃႈမႃး ၼိူဝ်တၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း – ပင်းတရႃႉ ၺႃးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇသႂ်ႇသေ ႁေႃႈပၢႆႈ။ တေႃႇသဵင်ႇ ဢႃယု 62 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆး လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်း ၽွင်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ။ မမႃႇ ဢေး ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၵေႃႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တိုၵ်ႉၶၢမ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – The People’s Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း