Saturday, May 25, 2024

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလၢႆၵေႃႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်ႈငႃႇၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ထႆးလႄႈ ပိုၼ်းထႆးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

Must read

ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆးလၢႆၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM1476 KHz သေႃႊဝေႃႊထေႃႊၵဵင်းမႆႇသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ထႆး ပိုၼ်းထႆးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 23 -26/05/2018 ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM 1476 KHz ဢွၼ်ဢဝ်ၽူႈ ၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်လႄႈ ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢႃးၶႃႇ၊ ယၢင်း၊မဵၼ်ႉ၊ လႃးႁူႇ၊ ဝႃႉ၊ တဢၢင်း၊ လီသူး၊ မူင်ႉလႄႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိူဝ်ႈၸၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ။

ၼႂ်းတႆးဢၼ်လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉမီး ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်ၾၢႆႇတႆး AM 1476 KHz ၼၢင်း ၵွၼ်တႆး ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇထူး၊ ၼၢင်းၶမ်းဢုင်ႇ၊ ၼၢင်းသၢႆမွၵ်ႇႁွမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ လၢႆႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းပွႆႇသဵင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပၵ်းပိူင်လႄႈလွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃးမိူင်းထႆး လွင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးမီးတေႃႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယိင်းၵွၼ်တႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႆးၼႆႉ မီးၼမ်ႉၸႂ် မဵတ်ႉတႃႇ သႂ်ႇၸႂ်တူၺ်းထိုင်ၼိူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလီတႄႉတႄႉ ၊ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇၵေႃႈ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM 1476 KHz ၼႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 -27/04/2018 ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်း ၽွၼ်ႉၸၼ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 -18/05/2018 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉ   ၵတ်ႉထႅင်ႈ။ တီႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉမီးၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၸုမ်းMAP 99 ၊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

Photo – AM 1476 KHz

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း