Saturday, May 18, 2024

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း RCSS တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈလွႆတႆးလႅင်း

Must read

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆလႆႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018ၼႆႉမႃးၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်   ၵဝ်ႉၵၼ်းသေပူၵ်းတင်ႈသဝ်တႄႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးယႃတူဝ်လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်းမႃးသူႇၸႂ်း လႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်း -ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မေးၼၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈမေး ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းမႃး ၸိူဝ်းပႆႇမီးတီႈယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း၊ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းတပ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးယႃတူဝ်၊ မႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈမႃးလိုဝ်ႈ၊ တႃႇႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၸႂ်းလုၵ်ႈလၢင်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈမႃးလိုဝ်ႈလႆႈ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမႃးလိုဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်း 2 ၸၼ်ႉ 16 ႁွင်ႈ တင်ႈဝႆႉယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း RCSS ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2016 ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း မီးယိူင်း ဢၢၼ်းလူင် 4 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၼၢင်းယိင်းတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းမေႃယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းမေႃႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပိုင်ႈ ဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း