Sunday, April 14, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 55 မၢတ်ႇ 68

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မီး 55 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 68 ၵေႃႉ – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/3/2024 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်းလႄႈ ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 55 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်းမႃးသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းမႃး ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 55 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 41 ၵေႃႉ၊ ဢၼ် ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ၸၢႆး/ ယိင်းထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ။ လွင်ႈလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်၊ မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 68 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ၊ ၺႃးတီႉၺွပ်း ၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸွမ်းလင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇထိုင် 10 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ 455 ၵမ်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 2,391 ၵမ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 20 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ 571 လင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 64,560 ၵေႃႉ – ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း