Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း-

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 2 ၽူဝ်မေးၺႃးယိုဝ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၶႃလူင် 2 ႁွႆး၊ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈယိင်းသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် 1 ႁွႆး၊ တီႈပုမ် 1 ႁွႆးလႄႈ တီႈၼႃႈ 1 ႁွႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃးသင်။ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။
ၸုမ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်း သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ လွင်ႈတိူဝ်ႉ သၢႆၸႂ် ၶဝ်သွင်ၵေႃႉတႄႉ ၾၢႆႇမေႃဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း သိုပ်ႇဝႃႈ “ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵပ်းၾူၼ်းႁႃသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပႃးတင်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ပလိၵ်ႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း။ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် မႃးယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ် လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵႆႉလႆႈငိၼ်းလွင်ႈယိုဝ်း ၵၼ်။ တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း