Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတီႉဝႆႉ သူင်ႇတီႈဝဵင်းယမႄးတိၼ်း တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA လၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 -3 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈ ဝဵင်းယမႄးတိၼ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တႃႇၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယမႄးတိၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ -“ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 20 လႄႈ 30 ပီ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ဢမ်ႇ ပၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၼႅၼ်ႈၼႃ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ 

ၵူၺ်းၵႃႈ  ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ယႃႇပေယုမ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈႁူင်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းယမႄးတိၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း လၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်မႃး – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇတၢင်ႇဢၼ် တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင် ဝၼ်းတီႈ 10 ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင် ၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မႃးၵေႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉႁၢႆလႄႈ ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပႃးၸဵမ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ပေႃႈ မႄႈပီႈၼွင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႃၵူၼ်းႁၢႆမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း