Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းသိုၵ်းယူႇၵူႈၾၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်းယွမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ၶူပ်ႇၵူႈၵေႃႉ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

မၢႆမီႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2010 ပုၼ်ႉသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။

- Subscription -

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ – ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 35 ပီ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ ၊ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉသေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸိုင် ၽူႈၸၢႆး တၵ်းလႆႈမီးဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 45 ပီ၊ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 35 ပီ တၵ်းတေလႆႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵေႇသုတ်း ၵေႃႉ 2 ပီ ပေႃးမီးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ထိုင် 5 ပီ ၊ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း – ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉသေ တေၶၢၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်းၸုပ်ႈၸုပ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူၺ်းလၢတ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် လိူၼ်လႂ် 6 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ ၵူၼ်းတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီသေ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၸိုင် တေပွႆႇဝၢင်းပၼ်ယူႇ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉတိုၵ်းၵူႈၾၢႆႇၵူႈၸေႈဝဵင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းယွၼ်းဢေႇလူင်းၵူႈတီႈလႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉ ၵႆႉႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၼ်ပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ လဵင်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႂ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ႁႅင်းၵူႈတီႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလိူင်ႇၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁႃၵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း